page view image

FESTIVALVENN TIFF 2024

Information
event image

Festivalvenn

For den ekte TIFF-entusiasten

Som festivalvenn får du tilgang til å kjøpe billetter før det ordinære billettsalget åpner. Dermed kan du sikre deg billetter til de visningene som passer best for deg, uten fare for at det blir utsolgt. Samtidig støtter du festivalen. Du får også medlemskap på Cinemateket, samt invitasjon til enkelte arrangementer.

Goder enkelt medlemskap:

 • Tilgang til å kjøpe én billett til hver av festivalens visninger fra fredag 5. januar kl. 12.00 (ordinært billettsalg starter mandag 8. januar kl. 08.00).
 • Festivalkatalog
 • Personlig medlemskap på Verdensteatret – Cinemateket i Tromsø (gir rabatterte billetter til Verdensteatrets visninger).
 • Invitasjon til enkeltarrangementer i regi av TIFF og Verdensteatret gjennom året.

Goder dobbelt medlemskap

 • Tilgang til å kjøpe to billetter til hver av festivalens visninger fra fredag 5. januar kl. 12.00 (ordinært billettsalg starter mandag 8. januar kl. 08.00).
 • To festivalkataloger
 • To personlige medlemskap på Verdensteatret – Cinemateket i Tromsø (gir rabatterte billetter til Verdensteatrets visninger).
 • Invitasjon for to personer til enkeltarrangementer i regi av TIFF og Verdensteatret gjennom året.


Instruks om hvordan dere henter ut billetter før billettsalgstart kommer tilsendt i en egen mail når det nærmer seg.

Festivalvennmedlemsskap er i salg fram til søndag 07. januar kl. 20:00.

* * *

Festival Friend membership

For the true TIFF enthusiast

As a Festival Friend, you gain exclusive access to purchase tickets before the regular ticket sales open. This way, you can secure tickets for your preferred screenings without the risk of them selling out. Plus, you're supporting the festival, receive a membership at Cinemateket and more.

Benefits of a Single Membership

 • Access to purchase one ticket for each of the festival's screenings from Friday, January 5th at 12:00 PM (regular ticket sales start on Monday, January 8th at 08:00 AM).
 • Festival catalog
 • Personal membership at Verdensteatret – Cinemateket in Tromsø (discounted tickets for Verdensteatret's screenings).
 • Invitations to select events organized by TIFF and Verdensteatret throughout the year.

Benefits of a Double Membership

 • Access to purchase two tickets for each of the festival's screenings from Friday, January 5th at 12:00 PM (regular ticket sales start on Monday, January 8th at 08:00 AM).
 • Two festival catalogs
 • Two personal memberships at Verdensteatret – Cinemateket in Tromsø (discounted tickets for Verdensteatret's screenings).
 • Invitations for two people to select events organized by TIFF and Verdensteatret throughout the year.

Instructions on how to collect your tickets before the official ticket sale start will be sent in a separate email as the date approaches.

Festival Friend memberships are available for purchase until Sunday, January 7th at 8:00 PM.