TIFF 2020 - Gavekort

EVENT INFORMATION

Dette salget er nå stengt. Du kan fortsatt kjøpe verdikort. 


Gavekort på festivalmagi! (English below)

Gled noen med en filmfestival-opplevelse! Velg mellom 2, 12, 22 eller 30 klipp. Voucher på festivalarmbånd og katalog er inkludert. Alt i pen innpakning. Priser fra kr 425, inkludert gebyr. 

Gavekort kjøpt på nett pakkes og sendes i posten. Husk å fylle inn riktig mailadresse og telefonnummer slik at vi kan kontakte deg for å få postadressen kortet skal sendes til. 

OBS! Hvis du ønsker at gavekortet skal nå frem innen julaften anbefaler vi deg å bestille gavekortet senest 15. desember. Det er fortsatt mulig å kjøpe det etter den 15. desember, men da kan vi ikke garantere at det kommer frem til jul. Du kan også få kjøpt gavekort hos Aurora kino Fokus helt frem mot jul. 

Festival gift card available!

Put a smile one someone’s face by giving them a film festival experience! Choose 2, 12, 22 or 30 films value cards, and get a voucher for the festival wrist band and catalogue included, all nicely wrapped. Prices from 425 NOK, including fees.

Gift cards purchased online will be giftwrapped and sent in the post. Make sure you fill in the right contact information, so that we can contact you for the correct post address. 

N.B. If you want the gift card to arrive before christmas we recommend you to order it on December 15th the latest in order for it to arrive in time. It will still be possible to order it after December 15th, but we can not guarantee that it will arrive before Christmas. It is also possible to purchase the gift card at Aurora Kino Fokus.