Header image

Festivalbevis TIFF 2022

Arrangementsinformasjon

Selve armbåndet kan hentes i kiosken hos Aurora kino Fokus fra 8. januar, samt i TIFFs infolounge i Kulturhuset og på alle visningsstederunder festivalen. Vis kvitteringen til betjeningen og motta ditt armbånd. 

Husk at armbåndet er personlig, og må være påmontert håndleddet ved inngang til sal. Trenger du å bytte armbånd underveis i festivalen, unngå å klippe det på egen hånd, men oppsøk et av utleveringsstedene og få hjelp av betjeningen. 


Pick up your bracelet in the kiosk at Aurora kino Fokus from january 8th, or at TIFF infolounge or any of our venues during the festival. Show this reciept to the staff and get your bracelet. 

Note that the bracelet is personal, and need to be fixed on the hand when entering a screening. If you need to change the bracelet during the festival, avoid to cut it by your self, but see our staff for help.