Header image

SCENEKUNST <–> FILMKUNST: «03:08.38 Tilstander av Unntak» som mediale grensesnitt?

Arrangementsinformasjon

SCENEKUNST <–> FILMKUNST:

«03:08.38 Tilstander av Unntak» som mediale grensesnitt?

I mottakelsen av Tore Vagn Lid/Transiteatret-Bergens «03:08.38 Tilstander av unntak» har prosjektet etter premieren i 2019 blitt omtalt som alt fra forestilling, minnesmerke, rekviem og til et «singel take» film-arbeid. Bygget opp som et live filmet audio-visuelt forløp, hvor både utøvere, scenografi og tilskuere fordeler seg geografisk i ulike rom, og hvor spill og samspill avhenger så vel av kameraets blikk som av digital teknikk, støter arbeidet mot etablerte forestillinger om teater på den ene siden og film på den andre. Dermed åpnes også diskusjoner omkring nye grensesnitt så vel som nye mulighetsrom mellom to tradisjonelt sett atskilte kunstarter i en tid hvor medier er i grunnleggende endring.


Samtalen er en del av Tore Vagn Lids pågående forskningsprosjekt, «Unntakstilstandens dramaturgi», og tar form av en paneldiskusjon som i tillegg vil bli redigert og publisert som podcast.


Medvirkende:

Tore Vagn Lid (regissør TT-B og professor i dramaturgi, NTNU), Aurora Hoel (Professor i medievitenskap, NTNU) og Anne Gjelsvik (Professor i filmvitenskap NTNU)

Moderator: Egill Palsson

Arrangementet er et samarbeid mellom TIFF, Hålogaland Teater og Transiteatret-Bergen