Header image

TIFF 2022 - XN - ALFHEIM - TIRSDAG

Arrangementsinformasjon

Xn konferansen skal være en møteplass, og skal bidra til inspirasjon og kompetanse for kreative næringer. Xn TIFF har et ekstra fokus rettet mot filmbransjen, men presenterer nye trender, visjoner og konkrete erfaringer som skal treffe alle aktører innen det kreative og kunstneriske feltet.


Årets konferanse tar blant annet opp temaer rundt utfordringer og muligheter for en grønnere kunst- og kulturproduksjon og hvordan klare å skapet et fruktbart bransjekollektiv, det blir fokus på hvordan musikkbransjen og filmbransjen finner nye samarbeidsformer, vi ser på utviklingen innen virtuell produksjon og Unreal Engine og vi får besøk av Oscar nominerte makeup designere.

Les mer her

tiff
tromsøinternasjonalefilmfestival
tromsø
tiff2022