Header image

TIFF 2022 - KLIPPEKORT

Arrangementsinformasjon

OBS!  Salg av klippekort 22 er avsluttet. Info vil bli tilsendt til de som allerede har kjøpt klippekort 22. 

Vi gjør oppmerksom på at redusert kapasitet kan føre til mange utsolgte visninger.  Hvis du er dedikert TIFFer med et klippekort 12 anbefaler vi å være tidlig ute med å sikre dine billetter etter billettsalgstart. 


Bruk klippekort på TIFF 2022. Enkelt kjøp og godt tilbud.

Klippekortet kan også benyttes til å kjøpe billetter til vårt digitale program. Totalt 16 filmer inngår i TIFF Digital, filmer du kan se hjemmefra, les mer om filmene her: TIFF Digital - Tromsø Internasjonale Filmfestival

Klippene på kortet kan brukes av både familie og venner.

Bruk dette kortet til billettkjøp på tiff.no. Velg riktig billettkategori og følg instruksjonene. 


Get a ticket card for TIFF 2022. Easy to use.

The ticket card is also valid for purchasing tickets on TIFF digital.  There is 16 titles in TIFF digital, movies to watch on your own digital unit. Read about the TIFF digital movies here: TIFF Digital - Tromsø Internasjonale Filmfestival

The cards may be used for tickets to friends and family as well as yourself.

Use this card to purchase tickets on tiff.no. Choose the rigt ticket category and follow the instructions.


Student/ung-25

-Student/ungdomstilbud på 2 filmer på TIFF 2022 pluss festivalbevis. Legitimasjon (under 25 år) eller studentbevis må kunne forevises ved inngang til salene når disse billetten brukes. Velg riktig billettkategori og følg instruksjonene. Vis klippekortet (elektronisk) i kiosken på Fokus kino, eller på våre andre visningssteder for å få festivalbeviset.

-A good bargain for two screenings at TIFF 2022. A festival bracelet is included in the price. ID (under 25y) or student-ID must be shown at entrance to the screenings when using these tickets. Choose the rigt ticket category and follow the instructions. Show the ticket card (digitally) in the kiosk at Fokus cinema, or at any of our venues, to get your festival bracelet.