TIFF - FILM CONCERT: BY THE LAW- VERDENSTEATRET - FREDAG

Arrangementsinformasjon

Norwegian

BY THE LAW av Lev Kuleshov er et sentralt verk i filmhistorien. Kuleshov var både teoretiker og filmskaper og hans arbeid la grunnlaget for gullalderen i sovjetisk film. Han var kritisert av sensuren for at filmene hans ikke holdt mål som sovjetisk propaganda, og BY THE LAW var hans siste sjanse til å forsone seg med makthaverne. Han og hans team fikk et minimalt budsjett å rutte med, så de fant på et prosjekt som krevde minst mulig ressurser: et klaustrofobisk kammerspill med kun tre skuespillere.

Handlinga er lagt til Yukon i gullrush-tida. Et følge på fire menn og ei kvinne har funnet gull. En av dem klikker og dreper to av de andre. De to overlevende – et ektepar – får kontroll på morderen, men hva skal de gjøre med han? Hva slags rolle spiller egentlig loven i ei hytte langt fra sivilisasjonen? Dette moralske dilemmaet var for individorientert for myndighetene og redda ikke Kuleshovs rykte hos dem, men filmens utforsking av individets plass i samfunnet og hvordan vi forholder oss til vår egen og andres grådighet og misunnelse gjør den ytterst aktuell i dag.

OBS! Til dette arrangementet trengs det ikke festivalarmbånd. Visningen har kun en pris, og du kan du ikke bruke verdikort som betalingsmiddel.


English

Festival bracelet is not required on this screening

BY THE LAW by Lev Kuleshov is a central work in film history. He was criticized by the censors who felt his films did not serve as proper Soviet propaganda, and BY THE LAW was in many ways his final chance to reconcile with the powerful leadership. Kuleshov and his team were given a minimal budget, so they found a project that would require the least possible of resources. A plot that mainly takes place in one room, in a claustrophobic setting featuring only three actors.

The story takes place in the Yukon during the gold rush. A company of four men and one woman have struck gold. One of the men then loses his mind and kills two of his comrades. The two survivors – a married couple – subdue the killer, but what should they do with him? What role does the rule of law play in a cabin far away from civilization? This moral dilemma was to individually focused for the government’s taste and did not raise Kuleshov’s status amongst them. But the film’s exploration of everyone’s place in society and how we relate to our own and each other’s greed and envy makes it highly relevant even today.

 NB! On this screening you do not need a festival wristlet, and you can not use the value card as payment.


tiff
tiff2020
tromsøinternasjonalefilmfestival
tromsø

Restriksjoner

Age limit: 15 years