page view image

TIFF 2022 - UNCLENCHING THE FISTS - KULTURHUSET - SØNDAG

EVENEMENTGEGEVENS
event image

INFORMASJON (norsk) 

Les om filmen på tiff.no eller i programkatalogen

Husk festivalbevis!

For å få adgang til TIFFs visninger må man forevise festivalbevis (armbånd) i inngangen til visningene. Vi har ingen begrensning på antall festivalbevis, så vi kommer ikke til å gå tom. Du trenger ikke festivalbeviset for å kjøpe billettene, bare du har det på deg når du skal inn i salen. 

Klippekort og festivalbevis kan kjøpes her

Endringer grunnet Covid-19: 

I år har vi fast seteplassering. Det vil ikke være mulighet for å kjøpe rush tickets i år.

Rullestol og ledsager: 

Det er egne rullestolplasser i alle saler, men vi setter pris på om du informerer oss om du kommer med rullestol. Ta kontakt med oss på info@tiff.no eller 934 10 034 for å informere om rullestol. For å hente ut ledsagerbilletter må det fremvises gyldig ledsagerbevis i innslippet. 


INFORMATION (english)

Read about the film at tiff.no or in the program catalogue. 

Remember festival wristlet!  

A festival wristlet is required to enter the screenings. We have no limit on the number of festival wristlets,, so we will not run out. You do not need the festival wristlet to buy the tickets, as long as you wear them when you enter the screening.

You can purchase click cards and festival wristlets here. 

Changes due to Covid-19:

There will be assigned seatings this year. Rushtickets will not be available. 

Wheelchair and companion 

There are wheelchair places inn all venues, but please inform us if you are coming in a wheelchair. Contact us at info@tiff.no or +47 934 10 034 to inform about wheelchair access. In order to collect companion tickets, a valid companion certificate must be presented in the entrance. 

tiff
tiff2022
tromsofilmfest
tromsø

Beperkingen

Age limit: 15